Uw specialist in digitale gebitsprotheses

Klikgebit op implantaten op nieuwe steg of op locators

Draagt u (langdurig) een ‘gewone’ gebitsprothese, maar past deze niet meer goed? Dit kan een gevolg zijn van kaken die slinken. Hierdoor past uw prothese niet meer optimaal en is er onvoldoende zuigkracht. Dit kan tot gevolg hebben dat uw prothese te pas en onpas uit uw mond valt. Kleefpasta is onmisbaar voor u geworden, omdat u zonder kleefpasta een loszittend kunstgebit heeft. Lacht, praat en eet u hierdoor niet meer gemakkelijk en heeft dit sociale consequenties voor u? Dan is een digitaal vervaardigd klikgebit op implantaten de oplossing voor u. Een klikgebit wordt ook wel overkappingsprothese genoemd.

Klikgebit op 2 implantaten onderkaak: voor ultieme houvast

Wat is een klikgebit?

Een klikgebit is een kunstgebit dat vast wordt geklikt op implantaten. Een implantaat kunt u vergelijken met een kunstwortel, die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Daar bovenop komt een staafje (steg) of drukknopjes (locator abutments) waar de gebitsprothese overheen wordt ‘vastgeklikt’. Een klikgebit wordt in de meeste gevallen in de onderkaak geplaatst, maar in de bovenkaak plaatsen is ook mogelijk. Vaak bieden 2 implantaten in de onderkaak voldoende houvast voor uw klikgebit. Is er sprake van een ernstig geslonken onderkaak? Dan kan het zijn dat het nodig is om 3 tot 4 implantaten te plaatsen.

Voor een goed resultaat moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is het belangrijk dat uw kaakbot en tandvlees gezond zijn en dat er voldoende kaakbot aanwezig is.

Klikgebit of overkappingsprothese op 2 implantaten op nieuwe steg onderkaak

Klikgebit of overkappingsprothese op 4 nieuwe locator abutments onderkaak

Een klikgebit iets voor u?

Wilt u weten of een klikgebit op abutments of op steg de oplossing is voor u en of u hiervoor in aanmerking komt? Plan een afspraak in. Ik maak een beoordeling of een vervanging, een aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is. Heeft u geen tandarts-implantoloog? Geen probleem, dan verwijs ik u door.

Afspraak maken

Samenwerking tussen onze tandprotheticus en de implantoloog

Bij het maken van een klikgebit werk ik nauw samen met onze of uw tandarts-implantoloog. Wij maken duidelijke afspraken en verwijzen u voor specifieke handelingen naar elkaar door, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Ik voer de tandprothetische behandelingen uit: het uitneembare deel (kunstgebit/gebitsprothese). De tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel in het kaakbot (plaatsen van de implantaten).

Het plaatsen van de implantaten: behandelplan bij de tandarts-implantoloog

Het eerste deel van de behandeling bestaat uit het plaatsen van de implantaten en wordt door de tandarts-implantoloog uitgevoerd. Voor het plaatsen van de implantaten heeft u de volgende afspraken:

Icoon bij stappen 1. Intake, kennismakingsgesprek

Samen met de tandarts-implantoloog of de kaakchirurg vult u een gezondheidsvragenlijst in, maakt hij een röntgenfoto van uw kaken en stelt hij een behandelplan op.

Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, vult de tandarts-implantoloog of kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag)formulieren in. Aan het einde van het bezoek wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.

Icoon bij stappen 2. Eerste fase implantologie

Nu worden de implantaten (2 of 4) in uw onder- en/of bovenkaak geplaatst
door de implantoloog. Als alle implantaten in uw onderkaak zijn
geplaatst, dan wordt het tandvlees met hechtingen gesloten.

Icoon bij stappen 3. Rustperiode

Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden. Zo krijgt het bot de gelegenheid rond het implantaat vast te groeien. Eén tot twee weken na de eerste behandeling worden de hechtingen verwijderd en controleert de tandarts-implantoloog of kaakchirurg de situatie in de mond. Uw huidige kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan de gehele rustperiode gewoon worden gedragen.

Icoon bij stappen Tweede fase implantologie

Bij deze behandeling wordt een tijdelijke opbouw (healing abutment) op het implantaat geplaatst. Onze samenwerkend tandarts-implantoloog of kaakchirurg verwijst u terug naar onze praktijk voor het laten aanmeten van uw nieuwe definitieve kunstgebit op implantaten.

Behandelplan klikgebit op implantaten bij Tandprothetische praktijk Novotny in Hilversum

Uw implantaten zijn geplaatst en uw kaak is voldoende tot rust gekomen. Ik zal nu uw definitieve klikgebit digitaal aanmeten en vervaardigden. Binnen 2.5 week wordt uw nieuwe klikgebit geplaatst. Hieronder leest u meer over het behandelplan.

Icoon bij stappen Afspraak 1: intake en scan

Nadat alle implantaten goed zijn vastgegroeid, vindt tijdens uw eerste afspraak een nieuw intakegesprek plaats. Wilt u een exacte kopie van uw huidige kunstgebit of veranderingen aanbrengen, zoals wittere tanden of een andere stand van de tanden? Geen probleem! Ik luister naar uw wensen en maak de prothese die bij u past. U bent ook in de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Op basis hiervan zal ik aangeven welke mogelijkheden er zijn en wat u kunt verwachten.

Vervolgens verzamel ik alle data door (indien nodig) het nemen van een afdruk en maak ik een scan van uw kaken en uw oude prothese. Ik leg vast hoe uw tanden en kiezen op elkaar komen (beetbepaling). Op basis hiervan en uw aangegeven wensen maak ik uw digitale klikgebit op maat. Deze afspraak duurt maximaal 60 minuten.

Icoon bij stappen Afspraak 2: plaatsen klikgebit

Na twee weken is uw nieuwe klikgebit klaar! Samen kijken we of uw nieuwe klikgebit goed past en alles naar wens is. Ik controleer uw nieuwe gebit op esthetiek. Ook uw spraak en de aansluiting op de implantaten worden gecontroleerd. Door de digitale precisie zit het klikgebit in de meeste gevallen direct goed en kan deze geplaatst worden. Mocht dat niet het geval zijn, dan voer ik kleine aanpassingen direct door.

Icoon bij stappen Afspraak 3: nazorg en/of controle

Mocht u na het dragen toch nog onverhoopt klachten hebben? Kom dan langs voor een controleafspraak. Ik doe mijn uiterste best om er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent. Het verwijderen van drukplekken behoort tot mijn service.

Kosten en vergoedingen klikgebit

Het plaatsen van implantaten door een implantoloog/kaakchirurg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering mits er door de zorgverzekeraar een machtiging is afgegeven. Omdat het hier om een vergoeding vanuit de basisverzekering gaat wordt het eigen risico (tot 2026: € 385,- per jaar) aangesproken.

Een prothese op implantaten wordt voor het merendeel vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een wettelijke eigen bijdrage, deze is percentueel en als volgt ingedeeld:

  • Een volledige onderprothese op implantaten: 10%.
  • Een volledige bovenprothese op implantaten: 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese: 17%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese: 17%.

Naast de procentuele eigen bijdrage wordt het eigen risico aangesproken.

N.B.: indien het plaatsen van de implantaten én het plaatsen van de prothese niet in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden, dan wordt in beide jaren het eigen risico aangesproken.

Lees meer over kosten en vergoedingen
© TPP Novotny 2023 Alle rechten voorbehouden | Design by iClicks