Uw specialist in digitale gebitsprotheses

Gecertificeerd en betrouwbaar

Onze kwaliteitsbeloftes

Een tandprotheticus is zowel technisch als medisch-biologisch opgeleid waardoor hij op de hoogte is van de nieuwste technische en medische kennis. Het is een wettelijk erkend beroep en valt onder de wet BIG. Kwaliteit is erg belangrijk voor ons. 

Tandprotheticus versus KPT-er

De tandprotheticus oefent een wettelijk erkend beroep uit en heeft hiervoor de opleiding tot Tandprothetiek afgerond. De tandprotheticus werkt zelfstandig aan uw prothese, vanaf het aanmeten tot het eindresultaat. Een doorverwijzing van uw tandarts is in de meeste gevallen dus niet nodig. Een KPT-er is een tandtechnicus die een cursus heeft gevolgd en volgens de verlengde-arm constructie en alleen onder toeziend oog van een tandarts of tandprotheticus mag behandelen.

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Christiaan Novotny heeft de vierjarige opleiding Tandprothetiek tot tandprotheticus succesvol afgerond in 2007. Hij is lid van de ONT. Hiermee is hij de specialist op het gebied van alles soorten gebitsprotheses/kunstgebitten. De ONT streeft naar de allerbeste diensten voor mensen die tandprothetische zorg nodig hebben. De organisatie bevordert onder meer de professionaliteit van haar leden en de kwaliteit van hun werk.

Gecertificeerd: ONT branchekeurmerk

De patiënt staat bij onze praktijk op de eerste plaats. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij onze zaken intern goed op orde hebben. Ons kwaliteitssysteem heeft het ONT branchekeurmerk en voldoet aan de internationale ISO-9001 norm. Om de drie jaar toetst de onafhankelijke certificerende instelling Roozeboom Certification ons kwaliteitssysteem aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 en de HKZ norm.

Ook dit jaar voldoet onze praktijk volledig aan deze certificering.

Medical Device Regulation

Sinds 2021 dienen alle medische hulpmiddelen, waaronder gebitsprotheses, die in Europa op de markt worden gebracht aan de Europese Medical Device Regulation (MDR) te voldoen. Hierin gelden strikte maatregelen voor de veiligheid en traceerbaarheid van medische hulpmiddelen.

Tandprothetische praktijk Novotny te Hilversum gevestigd aan de Loosdrechtseweg 34A,

Verklaart hierbij in geval sprake is van het vervaardigen van hulpmiddel onder toepassing van artikel 5 lid 5 van de MDR:

  • Gegevens ter identificatie van de hulpmiddelen te verstrekken aan haar patiënten;
  • Te voldoen aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I bij de MDR en zal indien aan bepaalde vereisten niet helemaal wordt voldaan, daar een met redenen omklede verklaring voor hebben.
© TPP Novotny 2024 Alle rechten voorbehouden | Design by iClicks