Uw specialist in digitale gebitsprotheses

Kosten en Vergoedingen

In Nederland geldt een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico. Daarnaast kunt u een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage is dat het eigen risico het bedrag is dat u per jaar zelf betaalt (€ 385,–) voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. Een (wettelijke) eigen bijdrage betekent dat u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf betaalt.

Onze nota van bestaat uit een honorarium en een tandtechniek deel. Deze tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Wat vergoedt de verzekeraar?

Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht vanaf € 250) bij uw eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en wat gedekt wordt door eventueel afgesloten aanvullende verzekeringen.

Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden – bijvoorbeeld betreffende wel of geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan – is het uw eigen verantwoordelijkheid om u hierover goed te laten informeren.

Vergoeding volledig kunstgebit
De vergoeding voor een volledig kunstgebit boven en/of onder vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten. De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering en hoe u aanvullend verzekerd bent.

Vergoeding volledig kunstgebit op implantaten
Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar*.

Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage. Een volledig ondergebit op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%. Een volledige bovengebit op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%. Een tegelijkertijd vervaardigd normaal bovengebit in combinatie met een implantaat gedragen ondergebit kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%. Een tegelijkertijd vervaardigd normaal ondergebit in combinatie met een implantaat gedragen bovengebit kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.

De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

In de meeste gevallen wordt een klikgebit vanuit de basisverzekering vergoed. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding vanuit de basisverzekering, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft geen eigen tanden meer.
  • Het bothoogte van uw boven- of onderkaak is ernstig verminderd, waardoor een standaard kunstgebit niet mogelijk is.

Als u aan deze eisen voldoet, maakt u kans op een vergoeding vanuit de basisverzekering. Onze tandprotheticus kan u vooraf informeren over te verwachten kosten en uw vragen beantwoorden. Vooraf vragen wij voor de behandeling -indien de verzekeraar dit vereist- een goedkeuring voor de behandeling bij de verzekeraar aan, zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© TPP Novotny 2024 Alle rechten voorbehouden | Design by iClicks